กางเกงผ้าอ้อมเด็ก

ห้องปฏิบัติการ

เรามีระบบการควบคุมคุณภาพที่ดี ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงการผลิต เรามีการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดมาก วัตถุดิบที่ทดสอบก่อนเข้าสู่คลังสินค้า วัตถุดิบที่มีข้อบกพร่องทั้งหมดจะถูกถอนออก ทุกชิ้นส่วนในการผลิต มีตัวอย่างสุ่มทดสอบโดยห้องปฏิบัติการ

Laboratory2.JPG


รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)
  • This field is required
  • This field is required
  • Required and valid email address
  • This field is required
  • This field is required